Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF)

Secretariaat Stichting Faunabeheer Flevoland:

Patroonsweg 10, 3892 DB Zeewolde
Telefoon: 036-3030118
Fax: 085 - 0409010 

e-mailadres: info@fauna-beheer.nl
website: www.faunabeheer-flevoland.nl

Directeur: Dhr. H.J. Ernsten
Secretaresse: Mevr. A. Prins

Bestuur Stichting Faunabeheer Flevoland

voorzitter: namens de Jagervereniging de heer L. Boeve
namens de Jagersvereniging M.P. Wilten
namens de Jagersvereniging A. Groot Nibbelink
namens L.T.O. P. Schoot Uiterkamp
namens L.T.O. B. de Feyter
namens L.T.O. H. Simmes
namens L.T.O. B. Teutelink

Coördinator Faunabeheer: John Houtveen

Faunabeheerder Noordoostpolder:
Peter van Moerkerken: 06-12129188

Faunabeheerder Oostelijk Flevoland:
Pol Terluin: 06-22470765

Faunabeheerder Zuidelijk Flevoland:
Hans Postma: 06-22464685