Faunabeheereenheid (FBE)

De stichting Faunabeheereenheid Flevoland is een bestuurlijk orgaan en heeft als doel uitvoering te geven aan het faunabeleid van de Rijks- en Provinciale overheid en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving en invulling te geven aan een planmatig en duurzaam faunabeheer.

Secretariaat Faunabeheereenheid Flevoland:

Patroonsweg 10, 3892 DB Zeewolde
Telefoon: 036-3030118

e-mailadres: info@fbeflevoland.nl

Secretaris F.B.E. : H.J. Ernsten
Secretaresse F.B.E.: Mevr. A. Prins
website: www.faunabeheer-flevoland.nl

Bestuur Faunabeheereenheid Flevoland:

voorzitter: de heer Chr. Leeuwe
namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten de heer E. Rentenaar
namens Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord de heer A.F.M. Michielsen
namens Federatie Particulier Grondbezit (FPG) de heer L.L. de Jonge
namens Staatsbosbeheer (SBB) de heer N.W. de Snoo
namens het Flevolandschap en Natuurmonumenten de heer B. Huisman
namens het Waterschap Zuiderzeeland de heer C.A.A.A. Maenhout
namens de Nederlandse Jagersvereniging de heer G.J. de Regt
namens de Nederlandse Organisatie Jacht en Grondgebruik J. Rosenberg
namens de Dierenbescherming mevrouw M. Smeenk

Agendaleden ter kennisname:
Waterschap Zuiderzeeland de heer J. Visser
Natuurmonumenten de heer B. de Haan
Nederlandse Jagersvereniging de heer A. Meijering
Gemeente Almere Mevrouw A. Eggenhuizen
Provincie Flevoland