Downloads F.B.E.

Door op onderstaande links te klikken kunt u diverse documenten downloaden

 

Faunabeheerplan Flevoland 2019- 2023

Goedkeuringsbesluit FBP 2019-2023

Advies Oostvaardersplassen, commissie Van Geel

VERKREGEN VRIJSTELLINGEN (art. 65) AANWIJZINGEN (art. 67) ONTHEFFINGEN (art. 68)

Overzomerende ganzen
Vanaf 14 juli 2016 is er een ontheffing voor het ver- en bejagen van de overzomerende ganzen in Flevoland. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de ontheffing.

(bekijk de ontheffing)

Hazen

Vanaf 25 februari 2015 is er een ontheffing voor het doden van hazen met behulp van het geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan suikerbieten en vollegrondsgroenten in de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de ontheffing. Zie voor de voorwaarden op de ontheffing via de bijgaande link naar de provincie Flevoland http://www.flevoland.nl/Loket/Vergunningen/Verleende-vergunningen-2015 

Overwinterende ganzen

Vanaf 29 oktober 2014 is er een ontheffing voor het ver- en bejagen van de overwinterende ganzen in Flevoland. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de ontheffing. Zie voor de voorwaarden op de ontheffing via de bijgaande link naar de provincie Flevoland http://www.flevoland.nl/Loket/Vergunningen/Verleende-vergunningen-2015

Ontheffing afschot reeën
verleend op grond van Art. 68 van de Flora- en Faunawet voor beheer en schadebestrijding van reeën, ter bescherming van de belangen van de openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren in geheel Flevoland.
Afschotperiode reegeit, smalree, geitkalf en bokkalf is toegestaan in de periode: 1 december tot 1 april.  Reebok in de periode 1 april tot en met 15 september. Geschoten reeën dienen te worden voorzien van een wildmerk met een uniek nummer.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de ontheffing. Zie voor de voorwaarden op de ontheffing via de bijgaande link naar de provincie Flevoland http://www.flevoland.nl/Loket/Vergunningen/Verleende-vergunningen-2015

Nijlganzen 

Vanaf 27 oktober 2009 is er een aanwijzing art. 67 Flora- en Faunawet: Als personen of categorieen van personen aan te wijzen: alle jachtopzichters in dienst van de W.B.E. Faunabeheer Flevoland in Flevoland als categorie van personen die, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 9, 11 en 12 van de Flora- en Faunawet, de stand van de Nijlganzen mogen beperken op agrarische gronden die behoren tot het werkgebied van de Faunabeheereenheid, om Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) te bestrijden dit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen; van zonsopkomst tot zonsondergang; met het hagelgeweer en kogelbuks vanaf tenminste kaliber 5,6 x 15 (.22 long rifle). Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruikmaken van de aanwijzing. Zie voor de voorwaarden op de ontheffing via de bijgaande link naar de provincie Flevoland http://www.flevoland.nl/Loket/Vergunningen/Verleende-vergunningen-2015 

Wanneer u gebruik wilt maken van de ontheffing dient u contact op te nemen met de Stichting Faunabeheer Flevoland.